Sağlık Yönetimi

Ulusal Dergiler

S.N Yayın Adı
1 Aydın S., Genel sağlık sigortası ne getiriyor?, SD, 2007(1) 38-41.
2 Aydın S., Küreselleşlme labirentinde küresel sağlık politikaları, SD, 2007(2) 12-13.
3 Aydın S., Sağlığın geliştirilmesi: Görevimizin farkında mıyız?, SD, 2007(3) 16-19.
4 Aydın S., Vekilharçlık (stewardship) ve yönetişim, SD, 2007(4) 44-45.
5 Aydın S., Genel sağlık sigortası yolundaki anaforlar, SD, 2007(5) 8-11.
6 Aydın S., Sağlıkta performans: Ne için, nereye kadar?, SD, 2008(6) 34-37
7 Aydın S., Sağlık hizmetlerinde planlama ve sektörde ’15 şubat depremi’, SD, 2008(7) 16-19
8 Aydın S., Yaşayanı sevmek: Biyoetik, SD, 2008(8) 86-87
9 Aydın S., Sağlık sisteminde kalite ve güvenlik stratejileri, SD, 2009(9) 54-59
10 Aydın S., Küresel ekonomik krizin sağlığı tehdidi, SD, 2009(10) 40-43
11 Aydın S., Vakıf medeniyetinde hasta hakları, SD, 2009(11) 56-61
12 Aydın S., Hekim otoritesinden otoritenin hekimine, SD, 2009-2010(13) 56-59
13 Aydın S., Sosyalizasyondan aile hekimliğine, SD, 2010(15) 8-11
14 Aydın S., Sağlıkta vizyon: Politikaların seyri, SD, 2010(16) 58-61
15 Aydın S., DSÖ cephesinden alkol mücadelesinde küresel stratejiler, SD, 2010-2011(17) 08-13
16 Aydın S., Afiliasyon (işbirliği) konusunda düşünceler: Bir model denemesi, SD, 2011(18) 52-53
17 Aydın S., Performansa göre ödeme sistemleri ve zorlukları 2011(19) 70-72
18 Aydın S., Sağlıkta vizyon: Hastaneler nereye koşuyor?, SD, 2011(19),82
19 Aydın S., Üniversite hastaneleri nereye koşuyor?, SD, 2011(20) 6-12,
20 Aydın S.,Sağlıkta vizyon: Sağlık yönetiminde öncelikler, SD, 2011(20),70
21 Aydın S., DSÖ ve gelenekten küresele tıbbın alternatif serüveni, SD, 2012(22) 8-11
22 Aydın S., Sağlıkta vizyon: Sağlık harcamalarında sürdürülebilirlik, SD, 2012(23) 68-69
23 Aydın S., Kürtaj yasağında kim nerede?, SD, 2012(24) 28-29
24 Aydın S., Yükseköğretim Kanunu Taslağında üniversite hastanelerinin yeri, 2012-2013(25) 44-49
25 Aydın S.,Sağlıkta vizyon: Sağlıkta insan kaynakları açmazı, 2012-2013(25) 62-63
26 Aydın S., Sağlıkta vizyon: Otorite kullanımı, SD, 2013(26) 88-89
27 Aydın S., Hemşire ve ebelik eğitimine farklı açıdan bakış, SD, 2013(27) 18-19
28 Aydın S., Biyohukuk üzerine…*, SD, 2013(29) 6-10
29 Aydın S., OECD 2013 verileri penceresinden Türkiye’nin sağlık durumu, SD, 2014(30) 6-8
30 Aydın S., “Talihsiz bir savunmanın” talihsiz bir eleştirisi üzerine notlar, SD, 2014(31) 12-16
31 Aydın S., “Yaşlanan Türkiye”ye sağlık politikası üretmek, SD, 2014(32) 48-52
32 Aydın S., Sağlığın bilişimle imtihanı, SD, 2015(33) 62-66
33 Aydın S., Entegre Sağlık Kampüsleri veya nam-ı diğer Şehir Hastaneleri, SD, 2015(34) 12-18
34 Aydın S., Hekime başvuru sayısının artış hikâyesi, SD, 2015(35) 6-13
35 Aydın S.,Sağlık Hakkı, SB, 2004(1) 14-19
36 Aydın S., SB, Artık SSK’lılar da Devlet Hastanelerine gidebiliyor, SB, 2004(1)49-51
37 Aydın S., Benim Hemşirem, SB, 2004(2) 7-9
38 Aydın S., İlaçta geri ödeme, SB, 2004(3) 6-9
39 Aydın S., Hastane “yönet-me” sistemi ve süper başhekimler, SB, 2004(4) 12-14
40 Aydın S.,Sağlık talebi bilinci, SB, 2004(5) 10-12
41 Aydın S.,Hekim olarak ilaca stratejik bakabilmek, SB, 2004(6) 7-8
42 Aydın S.,Temel sağlık hizmetlerimiz ve sağlık dönüşüm, SB, 2004(7) 7-9
43 Aydın S.,Sağlıkta “Devrin” Hikayesi, SB, 2005(10) 7-13
44 Aydın S.,Sağlıklı yaşlanmak, SB, 2005(11) 23-25
45 Aydın S.,İlaç: Dert mi deva mı ?, SB, 2005(12) 22-23
46 Aydın S.,Hayata yüksekten bakabilmek, SB, 2005(15) 4-5
47 Aydın S.,Toplumsal bir gereklilik: Aşı bilinci, SB, 2005(16) 16-18
48 Aydın S.,Türkiye deneyiminden çıkarılan dersler, SB, 2006(19) 39-41
49 Aydın S.,Vakıf hastaneciliği, SB, 2006(20) 56-61
50

Olcay O, Aydın S: Facing The Challenges of Aging Population in The Turkish Health System Journal of Health Systems and Policies 2019,1 (1), 79-86

51

Aydın S, Ataç Ö: The historical background of transition from socialization in health policy to family medicine practices: Organizational network of primary care in Turkey,  Journal of Health Systems and Policies 2019,1 (2), 5-19

52

Aydın S, Karakaya K, Korukluoğlu S, Üçüncü İ: Effects of Retail Prices On Cigarette Consumption Journal of Health Systems and Policies 2020, 2 (3), 285-297

53

Aydın S., Hastalar ve “hasta mekânlar”.SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi, 2016 (38) 16-19

54

Aydın S., Tıp eğitiminde insani bilimlerin yeri. SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi, 2016-2017 (41) 12-15

55

Aydın S., Salgın dönemi alışkanlıklarımızı hastane başvurularında avantaja çevirmek. SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi, 2020 (55) 86-89 

56 Aydın S., Korona günlerinde sağlık altyapımızın düşündürdükleriSD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi 2020 (56) 38-41
57

Aydın S., Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik mevzuat altyapımız. SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi 2021 (57) 46-49.

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

S.NYayın Adı
1Aydın S., Tanı ilişkili gruplama verileri çerçevesinde Türkiye’de ürogenital kanserlere bakış, Yeni Üroloji Dergisi, 2013; 8 (2): 72-78
2Aydın S., Universal health coverage in lower and higher middle-income countries: From policy to research to policy, 2012
3Aydın S., Beyhan Uslu: Kamu Sağlık kuruluşlarında performans ölçümü ve kalite geliştirme çalışmaları. (Özet kitabı sayfa 26-28) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
4Aydın S:  Yabancıların Türkiye’de Sağlık Eğitimi Vakıf Üniversite Deneyimi Ve Bakış Açısı,Sağlık Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Sayfa 154-158,7-10 Mart 2012, İstanbul
5Aydın S: Sağlık Bakanlığı performans ve kalite stratejisi: yeni yaklaşımlar. Uluslararası Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1 , Sayfa 20-32, 19-21 Mart 2009,Antalya
6Aydın S: Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Yaklaşımı ve Sağlık Hizmet Reformundaki Yeri. Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu. 13-14 Kasım 2008 Ankara
7Aydın S: Sağlık Bakanlığının Performans ve Kalite Stratejisi. Performans Toplantıları 2, Kalite ve Hasta Güvenliği,. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2008 Ankara
8Aydin S: Güvenli Gıda Üretimi Teknikleri ve HACCP Sisteminin Önemi. Seminer notları, İstanbul Ticaret Odası, Sf. 41-49, İstanbul 2001
9Aydın S: Sağlıkta dönüşüm programının uzmanlık eğitimine etkisi. XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı. Sf. 45, 1-3 Aralık 2006, İzmir
10Uslu B, Aydın S: Kamu sağlık kuruluşlarında performans ölçümü ve kalite geliştirme çalışmaları. (Özet kitabı sayfa 26-28) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
11Karadağ Z, Aydıntan B, Aydın S: Aile hekimliği uygulamasında aile hekiminin özelliklerinin hasta memnuniyetine etkisi (Özet kitabı sayfa 101) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
12Demir B, Ünüvar N, Aydın S: T.C Sağlık Bakanlığı hastanelerinin kurumsal performans değerlendirmelerinin analizi: hasta ve hasta yakınları memnuniyet anketleri. (Özet kitap sayfa 141-142) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
13Kırılmaz H, Ünüvar N, Aydın S: Sağlıkta dönüşüm programında insan kaynakları politikalarının yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesi. (Özet kitap sayfa 143-144) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
14Demirel H, Aydın S, Ünüvar N: Kamu hastanelerinde hastane birlikleri modeli. (Özet kitap sayfa 152-153) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
15Sağlık Sistemimiz 2007. Çalıştay, 30 Kasım-2 Aralık , Bursa Tabip Odası, 2007 Bursa
16Aydın S: Sağlık Bakanlığı performans ve kalite stratejisi: yeni yaklaşımlar. I. Uluslararası Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1 , Sayfa 20-32, 19-21 Mart 2009, Antalya
17Aydın S: Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri perspektifinde  Tam gün, hastane teşviki ve güvenliği. II. Uluslararası Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 3 , Sayfa 20-27, 2010, Ankara
18Aydın S: HKS’nin Sağlık Sektörüne Kazandırdıkları, Önemi ve Uluslararası İhracı. III. Uluslararası Performans ve Kalite Kongresi Konuşma Metineri Kitabı, Sayfa 33-47, 2012, Ankara
19Aydın S: Yabancıların Türkiyede sağlık eğitimi, Vakıf  Üniversite deneyimi ve bakış açısı. Sağlık Eğitimi Kongresi. Sf. 154, 7-10 Mart 2012, İstanbul
20Aydın S: Sağlıkta israf sağlıktan israf mıdır? Sağlıkta İsraf Sempozyumu, 22 Ekim 2011, İstanbul
21Aydin S: Universal health coverage, evidence-based decision making, Turkey. Second Global Symposium on Health System Research, 2 November 2012, Bejin
22Aydın S: Biyohukuk üzerine. 4. Milletlerarası Özel Hukuk Toplantısı, Biohukuk Kongresi 12-15 Eylül 2012, Çanakkale

KİTAPLAR

S.NKitap Adı
1Aydın S. (editör)  Aile Hekimliği Türkiye Modeli, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2004
2Aydın S, Demir M: Sağlıkta Performans Yönetimi, Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2006
3Aydın S: Modern tıp penceresinden Osmanlı sağlık anlayışına bakış. Yılmaz C, Yılmaz N.(Editörler) Osmanlılarda Sağlık Cilt 1, Sf. 27-39,  Biofarma, İstanbul, 2006
4Aydin S (Editör): Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Bakanlığının Değişen Rolü. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi. Ankara 2007
5Aydın S., Ateş H., Kırılmaz H.: Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şt. Ankara 2007
6Aydın S: Hayata Yüksekten Bakabilmek. Sağlık Politikası Üzerine Makale ve Denemeler. Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları. İstanbul 2008
7Aydın S, Demir M, Güler H, Demr B, Yorgancılar S (Çeviri editörleri): Sağlık Sistemi Yaklaşımı ile Kalite ve Güvenlik Stratejileri Geliştirme Kılavuzu, SB Kalite Geliştirme ve Pefomans Daire Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Ankara, 2008
8Aydın S, Demir M, Güler H, Demr B, (Çeviri editörleri): Charls D. Shaw: Avrupada Hastane Akreditasyonunun Geliştirilmesi, SB Kalite Geliştirme ve Pefomans Daire Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi, Ankara, 2008
9Aydın S, Demir M (Editörler): Hizmet Kalite Standartları Rehberi. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, 2008
10Aydın S, Demir M,Güler H, Tarhan D,Demir B,Kapan HS (editörler): Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı. Ankara, 2009
11Aydın S, Mollahaliloğlu: Uluslararası Sağlık Kurulşları ve Türkiye İlişkileri. Sur H, Palteki T (editörler): Hastane Yönetimi,sayfa 1096, Nobel Tıp Kitabevi, 2013
12Aydın S: Sağlıkta israf sağlıktan israf  mıdır, Öztürk R, Özekmekçi İ, Erkoç T  (editörler): Sağlıkta Israf, ISAR İstanbul Araştırma ve Eğtim Vakfı Yayınları, 2013
13Aydın S (hazırlayan): Türkiye Genel Sağlık Kapsamı Bakanlar Konferansı, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2013