Sağlık Yönetimi

Ulusal Dergiler

 1. Aydın S., Genel sağlık sigortası ne getiriyor?, SD, 2007(1) 38-41.
 2. Aydın S., Küreselleşlme labirentinde küresel sağlık politikaları, SD, 2007(2) 12-13.
 3. Aydın S., Sağlığın geliştirilmesi: Görevimizin farkında mıyız?, SD, 2007(3) 16-19.
 4. Aydın S., Vekilharçlık (stewardship) ve yönetişim, SD, 2007(4) 44-45.
 5. Aydın S., Genel sağlık sigortası yolundaki anaforlar, SD, 2007(5) 8-11.
 6. Aydın S., Sağlıkta performans: Ne için, nereye kadar?, SD, 2008(6) 34-37
 7. Aydın S., Sağlık hizmetlerinde planlama ve sektörde ’15 şubat depremi’, SD, 2008(7) 16-19
 8. Aydın S., Yaşayanı sevmek: Biyoetik, SD, 2008(8) 86-87
 9. Aydın S., Sağlık sisteminde kalite ve güvenlik stratejileri, SD, 2009(9) 54-59
 10. Aydın S., Küresel ekonomik krizin sağlığı tehdidi, SD, 2009(10) 40-43
 11. Aydın S., Vakıf medeniyetinde hasta hakları, SD, 2009(11) 56-61
 12. Aydın S., Hekim otoritesinden otoritenin hekimine, SD, 2009-2010(13) 56-59
 13. Aydın S., Sosyalizasyondan aile hekimliğine, SD, 2010(15) 8-11
 14. Aydın S., Sağlıkta vizyon: Politikaların seyri, SD, 2010(16) 58-61
 15. Aydın S., DSÖ cephesinden alkol mücadelesinde küresel stratejiler, SD, 2010-2011(17) 08-13
 16. Aydın S., Afiliasyon (işbirliği) konusunda düşünceler: Bir model denemesi, SD, 2011(18) 52-53
 17. Aydın S., Performansa göre ödeme sistemleri ve zorlukları 2011(19) 70-72
 18. Aydın S., Sağlıkta vizyon: Hastaneler nereye koşuyor?, SD, 2011(19),82
 19. Aydın S., Üniversite hastaneleri nereye koşuyor?, SD, 2011(20) 6-12,
 20. Aydın S.,Sağlıkta vizyon: Sağlık yönetiminde öncelikler, SD, 2011(20),70
 21. Aydın S., DSÖ ve gelenekten küresele tıbbın alternatif serüveni, SD, 2012(22) 8-11
 22. Aydın S., Sağlıkta vizyon: Sağlık harcamalarında sürdürülebilirlik, SD, 2012(23) 68-69
 23. Aydın S., Kürtaj yasağında kim nerede?, SD, 2012(24) 28-29
 24. Aydın S., Yükseköğretim Kanunu Taslağında üniversite hastanelerinin yeri, 2012-2013(25) 44-49
 25. Aydın S.,Sağlıkta vizyon: Sağlıkta insan kaynakları açmazı, 2012-2013(25) 62-63
 26. Aydın S., Sağlıkta vizyon: Otorite kullanımı, SD, 2013(26) 88-89
 27. Aydın S., Hemşire ve ebelik eğitimine farklı açıdan bakış, SD, 2013(27) 18-19
 28. Aydın S., Biyohukuk üzerine…*, SD, 2013(29) 6-10
 29. Aydın S., OECD 2013 verileri penceresinden Türkiye’nin sağlık durumu, SD, 2014(30) 6-8
 30. Aydın S., “Talihsiz bir savunmanın” talihsiz bir eleştirisi üzerine notlar, SD, 2014(31) 12-16
 31. Aydın S., “Yaşlanan Türkiye”ye sağlık politikası üretmek, SD, 2014(32) 48-52
 32. Aydın S., Sağlığın bilişimle imtihanı, SD, 2015(33) 62-66
 33. Aydın S., Entegre Sağlık Kampüsleri veya nam-ı diğer Şehir Hastaneleri, SD, 2015(34) 12-18
 34. Aydın S., Hekime başvuru sayısının artış hikâyesi, SD, 2015(35) 6-13
 35. Aydın S.,Sağlık Hakkı, SB, 2004(1) 14-19
 36. Aydın S., SB, Artık SSK’lılar da Devlet Hastanelerine gidebiliyor, SB, 2004(1)49-51
 37. Aydın S., Benim Hemşirem, SB, 2004(2) 7-9
 38. Aydın S., İlaçta geri ödeme, SB, 2004(3) 6-9
 39. Aydın S., Hastane “yönet-me” sistemi ve süper başhekimler, SB, 2004(4) 12-14
 40. Aydın S.,Sağlık talebi bilinci, SB, 2004(5) 10-12
 41. Aydın S.,Hekim olarak ilaca stratejik bakabilmek, SB, 2004(6) 7-8
 42. Aydın S.,Temel sağlık hizmetlerimiz ve sağlık dönüşüm, SB, 2004(7) 7-9
 43. Aydın S.,Sağlıkta “Devrin” Hikayesi, SB, 2005(10) 7-13
 44. Aydın S.,Sağlıklı yaşlanmak, SB, 2005(11) 23-25
 45. Aydın S.,İlaç: Dert mi deva mı ?, SB, 2005(12) 22-23
 46. Aydın S.,Hayata yüksekten bakabilmek, SB, 2005(15) 4-5
 47. Aydın S.,Toplumsal bir gereklilik: Aşı bilinci, SB, 2005(16) 16-18
 48. Aydın S.,Türkiye deneyiminden çıkarılan dersler, SB, 2006(19) 39-41
 49. Aydın S.,Vakıf hastaneciliği, SB, 2006(20) 56-61
 50. Olcay O, Aydın S: Facing The Challenges of Aging Population in The Turkish Health System Journal of Health Systems and Policies 2019,1 (1), 79-86
 51. Aydın S, Ataç Ö: The historical background of transition from socialization in health policy to family medicine practices: Organizational network of primary care in Turkey,  Journal of Health Systems and Policies 2019,1 (2), 5-19
 52. Aydın S, Karakaya K, Korukluoğlu S, Üçüncü İ: Effects of Retail Prices On Cigarette Consumption Journal of Health Systems and Policies 2020, 2 (3), 285-297
 53. Aydın S., Hastalar ve “hasta mekânlar”.SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi, 2016 (38) 16-19
 54. Aydın S., Tıp eğitiminde insani bilimlerin yeri. SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi, 2016-2017 (41) 12-15
 55. Aydın S., Salgın dönemi alışkanlıklarımızı hastane başvurularında avantaja çevirmek. SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi, 2020 (55) 86-89 
 56. Aydın S., Korona günlerinde sağlık altyapımızın düşündürdükleri. SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi 2020 (56) 38-41
 57. Aydın S., Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik mevzuat altyapımız. SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi 2021 (57) 46-49.
 58. Aydın S, Karakaya K, Korukluoğlu S:  Effects of Retail Prices On Cigarette ConsumptionJournal of Health Systems and
  Policies, 3(2): 285-297, 2020 
 59. Aydın S, Özen O, Küçük Ö, Müslümanoğlu AY, Özbek H: Doctors’ Visit Dilemma: Exploring The Reliability of The Data in An Outpatient Department. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 10(3): 405-414, 2021 
 60. Barlas G, Öztürk H, Pehlivantürk G, Aydin S: Turkey's response to COVID-19 pandemic: strategy and key actions. Turkish journal of medical sciences, 2021

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. Aydın S., Tanı ilişkili gruplama verileri çerçevesinde Türkiye’de ürogenital kanserlere bakış, Yeni Üroloji Dergisi, 2013; 8 (2): 72-78
 2. Aydın S., Universal health coverage in lower and higher middle-income countries: From policy to research to policy, 2012
 3. Aydın S., Beyhan Uslu: Kamu Sağlık kuruluşlarında performans ölçümü ve kalite geliştirme çalışmaları. (Özet kitabı sayfa 26-28) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
 4. Aydın S:  Yabancıların Türkiye’de Sağlık Eğitimi Vakıf Üniversite Deneyimi Ve Bakış Açısı,Sağlık Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Sayfa 154-158,7-10 Mart 2012, İstanbul
 5. Aydın S: Sağlık Bakanlığı performans ve kalite stratejisi: yeni yaklaşımlar. Uluslararası Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1 , Sayfa 20-32, 19-21 Mart 2009,Antalya
 6. Aydın S: Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Yaklaşımı ve Sağlık Hizmet Reformundaki Yeri. Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu. 13-14 Kasım 2008 Ankara
 7. Aydın S: Sağlık Bakanlığının Performans ve Kalite Stratejisi. Performans Toplantıları 2, Kalite ve Hasta Güvenliği,. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2008 Ankara
 8. Aydin S: Güvenli Gıda Üretimi Teknikleri ve HACCP Sisteminin Önemi. Seminer notları, İstanbul Ticaret Odası, Sf. 41-49, İstanbul 2001
 9. Aydın S: Sağlıkta dönüşüm programının uzmanlık eğitimine etkisi. XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı. Sf. 45, 1-3 Aralık 2006, İzmir
 10. Uslu B, Aydın S: Kamu sağlık kuruluşlarında performans ölçümü ve kalite geliştirme çalışmaları. (Özet kitabı sayfa 26-28) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
 11. Karadağ Z, Aydıntan B, Aydın S: Aile hekimliği uygulamasında aile hekiminin özelliklerinin hasta memnuniyetine etkisi (Özet kitabı sayfa 101) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
 12. Demir B, Ünüvar N, Aydın S: T.C Sağlık Bakanlığı hastanelerinin kurumsal performans değerlendirmelerinin analizi: hasta ve hasta yakınları memnuniyet anketleri. (Özet kitap sayfa 141-142) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
 13. Kırılmaz H, Ünüvar N, Aydın S: Sağlıkta dönüşüm programında insan kaynakları politikalarının yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesi. (Özet kitap sayfa 143-144) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
 14. Demirel H, Aydın S, Ünüvar N: Kamu hastanelerinde hastane birlikleri modeli. (Özet kitap sayfa 152-153) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 Haziran 2007. Lefkoşa, KKTC
 15. Sağlık Sistemimiz 2007. Çalıştay, 30 Kasım-2 Aralık , Bursa Tabip Odası, 2007 Bursa
 16. Aydın S: Sağlık Bakanlığı performans ve kalite stratejisi: yeni yaklaşımlar. I. Uluslararası Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1 , Sayfa 20-32, 19-21 Mart 2009, Antalya
 17. Aydın S: Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri perspektifinde  Tam gün, hastane teşviki ve güvenliği. II. Uluslararası Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 3 , Sayfa 20-27, 2010, Ankara
 18. Aydın S: HKS’nin Sağlık Sektörüne Kazandırdıkları, Önemi ve Uluslararası İhracı. III. Uluslararası Performans ve Kalite Kongresi Konuşma Metineri Kitabı, Sayfa 33-47, 2012, Ankara
 19. Aydın S: Yabancıların Türkiyede sağlık eğitimi, Vakıf  Üniversite deneyimi ve bakış açısı. Sağlık Eğitimi Kongresi. Sf. 154, 7-10 Mart 2012, İstanbul
 20. Aydın S: Sağlıkta israf sağlıktan israf mıdır? Sağlıkta İsraf Sempozyumu, 22 Ekim 2011, İstanbul
 21. Aydin S: Universal health coverage, evidence-based decision making, Turkey. Second Global Symposium on Health System Research, 2 November 2012, Bejin
 22. Aydın S: Biyohukuk üzerine. 4. Milletlerarası Özel Hukuk Toplantısı, Biohukuk Kongresi 12-15 Eylül 2012, Çanakkale

Kitaplar

 1. Aydın S. (editör)  Aile Hekimliği Türkiye Modeli, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2004
 2. Aydın S, Demir M: Sağlıkta Performans Yönetimi, Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2006
 3. Aydın S: Modern tıp penceresinden Osmanlı sağlık anlayışına bakış. Yılmaz C, Yılmaz N.(Editörler) Osmanlılarda Sağlık Cilt 1, Sf. 27-39,  Biofarma, İstanbul, 2006
 4. Aydin S (Editör): Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Bakanlığının Değişen Rolü. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi. Ankara 2007
 5. Aydın S., Ateş H., Kırılmaz H.: Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şt. Ankara 2007
 6. Aydın S: Hayata Yüksekten Bakabilmek. Sağlık Politikası Üzerine Makale ve Denemeler. Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları. İstanbul 2008
 7. Aydın S, Demir M, Güler H, Demr B, Yorgancılar S (Çeviri editörleri): Sağlık Sistemi Yaklaşımı ile Kalite ve Güvenlik Stratejileri Geliştirme Kılavuzu, SB Kalite Geliştirme ve Pefomans Daire Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Ankara, 2008
 8. Aydın S, Demir M, Güler H, Demr B, (Çeviri editörleri): Charls D. Shaw: Avrupada Hastane Akreditasyonunun Geliştirilmesi, SB Kalite Geliştirme ve Pefomans Daire Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi, Ankara, 2008
 9. Aydın S, Demir M (Editörler): Hizmet Kalite Standartları Rehberi. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, 2008
 10. Aydın S, Demir M,Güler H, Tarhan D,Demir B,Kapan HS (editörler): Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı. Ankara, 2009
 11. Aydın S, Mollahaliloğlu: Uluslararası Sağlık Kurulşları ve Türkiye İlişkileri. Sur H, Palteki T (editörler): Hastane Yönetimi,sayfa 1096, Nobel Tıp Kitabevi, 2013
 12. Aydın S: Sağlıkta israf sağlıktan israf  mıdır, Öztürk R, Özekmekçi İ, Erkoç T  (editörler): Sağlıkta Israf, ISAR İstanbul Araştırma ve Eğtim Vakfı Yayınları, 2013
 13. Aydın S (hazırlayan): Türkiye Genel Sağlık Kapsamı Bakanlar Konferansı, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2013
 14. Tokaç M, Aydın S: Cumhuriyet döneminde İstanbul’da sağlık hizmetleri. Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi. Cilt 4. Sf 152-162. İSAM, İstanbul 2015.  https://istanbultarihi.ist/111-cumhuriyet-doneminde-istanbulda-saglik-hizmetleri 
 15. Aydın S (editör): Sağlıkta Kırk Söz. Medipol Üniversitesi Yayınları. 2016, İstanbul 
 16. Aydın S: Türkiye’de sağlıkta dönüşümün hikayesi. Özen O (editör). Sağlık Diplomasisi. Medipol Üniversitesi Yayınları. 2017, İstanbul