Kişisel Kütüphane

 
Hayatın maddi olayları ile ancak kronoloji yapılabilir. Kronoloji, aptalların tarihi.” der Cemil Meriç. Hatıralarımı kronolojik olarak anlatma gibi bir niyetim yok, maksadım kendimi de anlatmak değil. Hatıralarımın ışığında bir dönemin sağlık politikalarının arka planına göz atabilmek istiyorum. “Akademi, bürokrasi ve siyaset üçgenindeki sağlık politika hikâyesini” bazen siz muhatabımla, bazen de kendi kendimle tartışarak anlatmaya çalışıyorum.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın öyle konuşmalar yaptı ki abartmasız söylüyorum, sağlık tarihimize geçer. Ah yahu! Aydın Hocamın söyledikleri bire bir hayata geçebilse, sağlıkta sınıf ayrımı tamamen ortadan kalkar, müthiş bir devrim olur inanın ki.
Savaş Ay, 2004

Aydın S, 
Akademi Bürokrasi Siyaset Sarmalında Sağlıkla Yaşamak 1.Kitap, Medipol Üniv. İstanbul, 2019

 

Aydın S, 
Akademi Bürokrasi Siyaset Sarmalında Sağlıkla Yaşamak 2.Kitap, Medipol Üniv. İstanbul, 2022
Aydın S,  Kara H.
Erektil İşlev Bozukluğu Tanı ve Tedavisi 2. Baskı, Yerküre İstanbul, 2002
Aydın S. (Editor):
Üroloji Ders Notları
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Van, 2000
Aydın S. Altunrende F:
Lokalize böbrek tümörlerinde diğer tedavi yöntemleri.
Dinçel Ç (editör) Üroonkoloji. İkinci baskı S. 633-642, İzmir 2007,
Kara H, Aydın S:
Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları,
Sen Yayınları, Ankara, 2002
Aydın S: 15. Yüzyıl Osmanlı tarihinde üriner sistem taş hastalığı ve Ahi Çelebi’nin monografisi.  Aydın S, Aydın S: Gebelikte üriner sistem taş hastalığı.
AY, Esen T, Tefekli A (editörler). Üriner Sistem Taş Hastalığı. Nobel T K, İstanbul 2007
Solok V, İnci O, Aydın S:
Türkiye’de Üroloji Eğitimi Veren Kurumların Tarihçesi.
Türk Üroloji Derneği, İstanbul 2008
Aydın S, Verit A:
Informed consent in bladder stone treatment from the Ottoman archieves. In: Schultheiss (editor): de Historia Urologiae Europaea. Vol 15. pp. 27-35, History Office, European Association of Urology, 2008
Taşçı Aİ, Aydın S (Çeviri) GW, PB, KD, JD, JF,CG, SK, PK, EA, FU, RVN: Seksüel Tıbbın Etik, Sosyo-kültürel ve Eğitsel Yönleri, LTF, BR, RR, GF, KS, MF (editörler): Seksüel Tıp, Bölüm 4, Sayfa: 117-138, Med Yay ve Türk Androloji Derneği, 2006, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aydın S, Aydın A:
Böbrek Biyokimyası.
Emekli N, Yiğitbaşı T (editörler):
Klinik Biyokimya,
sf. 111-121Medipol Üniversitesi Yayını, 2017 
Aydın S (Editör):
Üroloji- Prostata Kanseri Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri, 2 cilt, 2017
Aydın S:
Modern tıp penceresinden Osmanlı sağlık anlayışına bakış.
Yılmaz C, Yılmaz N.(Editörler) 
Osmanlılarda Sağlık 
Cilt 1, Sf. 27-39,  Biofarma, İstanbul, 2006
Tokaç M, Aydın S:
Cumhuriyet döneminde İstanbul’da sağlık hizmetleri. 
Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi. 
Cilt 4. Sf 152-162. İSAM, İstanbul 2015.  
Aydın S, Mollahaliloğlu: 
Uluslararası Sağlık Kurulşları ve Türkiye İlişkileri. 
Sur H, Palteki T (editörler): 
Hastane Yönetimi,
sayfa 1096, Nobel Tıp Kitabevi, 2013
Aydın S:
Türkiye’de sağlıkta dönüşümün hikayesi.
Özen O (editör). 
Sağlık Diplomasisi. 
Medipol Üniversitesi Yayınları. 2017, İstanbul
Aydın S (editör): 
Sağlıkta Kırk Söz.
Medipol Üniversitesi Yayınları. 2016, İstanbul 
Aydın S:
Sağlık Sistemlerinin genel özellikleri ve Türk sağlık sistemi.
Şeker M, Bulduklu Y (editörler).
Sağlık Kurumları Yönetimi-I.
Sayfa 53-75, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2018
Aydın S:
Sağlık hizmetlerinde araştırma:
Solak M (editör). Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme.
Sayfa 186-206, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2018
Aydın S:
Sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları.
Solak M (editör).Sağlık Ekonomisi.
Sayfa 102-127, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2018
Bahçecibaşı T, Yılmaz Ö, Aydin S, Mutlu E (Editörler):
Seksenbirin Sekseninden Farkı,
Düzce Aile Hekimliği Uygulaması. Düzce 2007
Aydın S (hazırlayan): 
Türkiye Genel Sağlık Kapsamı Bakanlar Konferansı,
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2013
Mollahaliloğlu S, Hülür Ü, Gümrükçüoğlu OF, Ünüvar N, Aydın S, Sur H (Editörler):
Sağlıkta İnsan Kaynakları Politika Oluştuma Çalıştayı 
Sağlik Bakanlığı, Refik Saydam Hifzissihha Merkezi Başkanliği Hıfzıssıha Mektebi Müdürlüğü, Ankara 2007
Mollahaliloğlu S, Hülür Ü, Gümrükçüoğlu OF, Ünüvar N, Aydın S, Sur H (Editors):
Human Resources in Health and Policy Dialogue Workshop,
Refik Saydam Hygene Center Presidency School of Public Health, Ankara 2007
Mollahaliloğlu S, Hülür Ü, Gümrükçüoğlı OF, Ünüvar N, Aydın S (Editörler):
Sağlıkta İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi 
Sağlik Bakanlığı, Refik Saydam Hifzissihha Merkezi Başkanliği Hıfzıssıha Mektebi Müdürlüğü, Ankara 2007
Mollahaliloğlu S, Hülür Ü, Gümrükçüoğlı OF, Ünüvar N, Aydın S (Editors):
Analysis of Current Situation for Human Resources in Health Sector 
Refik Saydam Hygene Center Presidency School of Public Health, Ankara 2007
Akdağ R, Nazlıoğlu S, Mollahaliloğlu S, Kosdak M, Öncül HG, Erkoç Y, Çinal A, Aydın S, Ünuvar N, Tosun N (editörler):
Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu
Refik Saydam Hıfzıssıha Mrkezi Başkanlığı Hıfzıssıha Mektebi Müdürlüğü, 2011, Ankara
Akdağ R, Nazlıoğlu S, Mollahaliloğlu S, Kosdak M, Öncül HG, Erkoç Y, Çinal A, Aydın S, Ünuvar N, Tosun N (editors):
Turkish Health Sector Human Resources for Health
Vision 2023, Refik Saydam Hygene Center Presidency School of Public Health, 2011, Ankara
Unuvar N, Aydın S (advisors). İmamcioğlu AR, Sezgin B, Obuz, C, Altınyollar H, Kartal M, Yardım N, Coşkun Ö, Mollahaliloğlu S (prepared by):
Turkey Health Report. 
School of Public Health publications, Ankara 2004
Mollahaliloğlu S, Hülür Ü, Yardim N, Özbay H, Çaylan AK, Ünüvar N, Aydın S (Editörler):
Türkiye’de Sağlığa Bakış 2007
Sağlik Bakanlığı, Refik Saydam Hifzissihha Merkezi Başkanliği Hıfzıssıha Mektebi Müdürlüğü, Ankara 2007
Yardım N, Mollahaliloğlu S, Hülür Ü, Aydın S, Ünüvar N, (Editörler):
21 Hedefte Türkiye Sağlıkta Gelecek 
Sağlik Bakanlığı, Refik Saydam Hifzissihha Merkezi Başkanliği Hıfzıssıha Mektebi Müdürlüğü, Ankara 2007
Akdağ R, Aydın S, Yeşilyurt H, Demir M, Güler H, Demir B, Kapan SH (Editörler):
Sağlıkta Performansın Panaroması
Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2007
Aydın S:
Sağlık Bakanlığının Performans ve Kalite Stratejisi.
Performans Toplantıları 2, Kalite ve Hasta Güvenliği.
Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2008 Ankara
Akdağ R, Aydin S, Demiral H (Editörler):
İlerleme Raporu, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2008.
Sağlık Bakanlığı, Ankara 2008
Akdağ R, Aydin S, Demiral H (Editors):
Progress Report, Health Transformation Program n Turkey, 2009.
Ministery Health of Turkey, Ankara 2009.
Akdağ R, Aydın S, Buzgan T,Demirel H, Fatımatüzzehra Gündüz (editors).
Health Transformation Program in Turkey and Primary Health Care Services (In celeb. of 30th yr of the decl. of Ama-Ata).
Republic of Turkey Ministery of Health, 2008, Ankara
Akdağ R, Aydin S, Demirel H (Editörler):
Nereden Nereye, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı,
Ankara 2007

 

Akdağ R, Aydin S, Demirel H (Editors):
The Progress So Far, Turkey Health Transformation Program,
Ankara 2007
Akdağ R, Aydın S, Buzgan T,Demirel H, Fatumatüzzehra Gündüz (editörler).
Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Temel Sağlık Hizmetleri (Ama-Ata’nın 30. yıl hatırası).
Sağlık Bakanlığı, Ankara 2008
Aydın S, Demirel H, Korukluoğlu S. (Editörler)
Sağlık 2003, (TC. Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu)
Sağlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ankara 2004
Aydın S.  (Editör)
Sağlık 2004, (TC.Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu)
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ankara 2005

 

Aydın S.  (Editör)
Sağlık 2005, (TC. Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu)
Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara 2006